Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wyciągania ścianki wytłoczki z grubych blach spawanych

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

429167

Patent office submission date

06.03.2019

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

237984

Date of obtaining the right

18.02.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

13/2021

Made public date

28.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.