Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Sposób wyznaczania projekcji stężenia rodników za pomocą zmiany częstotliwości pola wysokiej częstotliwości w obrazowaniu przestrzenno-widmowym EPR oraz układ do jego stosowania

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

PAT number

1609

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Submission for country / region

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

402173

Patent office submission date

21.12.2012

Country / region

Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.