Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wyznaczania projekcji stężenia rodników za pomocą zmiany częstotliwości pola wysokiej częstotliwości w obrazowaniu przestrzenno-widmowym EPR oraz układ do jego stosowania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

402173

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

21.12.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Data otrzymania prawa

21.06.2018

Kraj / region

Polska