Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Mieszanina chłodząca urządzenia elektroenergetyczne

Creators

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

414404

Patent office submission date

16.10.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

227635

Date of obtaining the right

17.07.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

01/2018

Made public date

31.01.2018