Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wywijania obrzeży otworów grubych blach spawanych

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

427983

Patent office submission date

29.11.2018

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

12/2020

Made public date

29.11.2018

Granting and maintaining protection

Protection law number

238381

Date of obtaining the right

11.05.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

20/2021

Made public date

16.08.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.