Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Tunel aerodynamiczny do badań właściwości aerodynamicznych materiałów ziarnistych

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

429786

Patent office submission date

29.04.2019

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

23/2020

Made public date

02.11.2020

Granting and maintaining protection

Protection law number

238382

Date of obtaining the right

07.05.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

20/2021

Made public date

16.08.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.