Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób i układ do wykrywania zwarć wysokooporowych w liniach pracujących w kompensowanej sieci średniego napięcia

Twórcy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

Adam Wiśniewski TESAL PLUS

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

409607

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

27.09.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226282

Data otrzymania prawa

02.01.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

07/17

Data upublicznienia

31.07.2017