Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe herbicydowe, bisamoniowe sole z kationem alkilodiylo-bis(dietanolometyloamoniowym) i z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym oraz 3,6-dichloro-2-metyloksybenzoesowym, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

414088

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

21.09.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228522

Data otrzymania prawa

06.11.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

04/2018

Data upublicznienia

30.04.2018