Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Warstwowa powłoka walcowa

Creators

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

405521

Patent office submission date

03.10.2013

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

230369

Date of obtaining the right

22.06.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/2018

Made public date

31.10.2018