Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Zawór hydrauliczny

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

421994

Patent office submission date

22.06.2017

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

232352

Date of obtaining the right

07.02.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

6/2019

Made public date

28.06.2019