Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Pompa wysokociśnieniowa do zasilania silnika

Creators

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

418961

Patent office submission date

30.09.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

232500

Date of obtaining the right

07.02.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

6/2019

Made public date

28.06.2019