Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Karpiuk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

wojciech.karpiuk@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 93

ORCID

0000-0002-3690-4605

ResearcherID

M-5177-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (41)

Rozdziały (7)

Raporty (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (27)

Recenzje prac dyplomowych (39)

Wyniki (4)