Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Rafał Smolec

ORCID

0000-0002-1206-9860

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS