Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Rafał Smolec

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

rafal.smolec@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 07

ORCID

0000-0002-1206-9860

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (28)

Rozdziały (4)

Raporty (3)

Wyniki (1)