Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Układ detekcji obecności pasażera lub zapięcia pasów w pojeździe oraz tag RFID

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

419576

Patent office submission date

22.11.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

232554

Date of obtaining the right

05.03.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

6/2019

Made public date

28.06.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.