Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Adam Gulczyński

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

adam.gulczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 85

ResearcherID

N-6838-2014

ORCID

0000-0002-9346-6998

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS