Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej powstał w roku 1970, jako jeden z trzech Instytutów wchodzących w skład ówczesnego Wydziału Elektrycznego, wówczas jeszcze pod nazwą Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej (IEP). W roku 2006 w wyniku przeprowadzonych zmian strukturalnych Instytut zostaje przemianowany na Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej. Obecnie znajduje się on w strukturach Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki.
W skład Instytutu wchodzą cztery zakłady:
- Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
- Zakład Energoelektroniki i Sterowania
- Zakład Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych
- Zakład Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=20


Strona Instytutu: https://fee.put.poznan.pl/node/instytut-elektrotechniki-i-elektroniki-przemys%C5%82owej
E-mail: office_iep@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (217)

Chapters (81)

Books (3)

Dissertations (6)

IP outcomes (20)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.