Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Agata Matuszewska

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

agata.k.matuszewska@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0002-2847-8941

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (4)

Rozdziały (1)