Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Mechaniki Stosowanej
Instytut Mechaniki Stosowanej składa się z czterech zakładów:

– Zakładu Inżynierii Wirtualnej

– Zakładu Mechaniki Technicznej

– Zakładu Wibroakustyki i Diagnostyki Systemów

– Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Z instytutem związane jest czasopismo naukowe Vibrations in Physical Systems (VPS), które przypisane jest do czterech dyscyplin, w tym inżynierii mechanicznej i inżynierii biomedycznej. Zakres tematyczny obejmuje wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z drganiami i dynamiką układów fizycznych.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=78

Strona Wydziału: https://wim.put.poznan.pl/instytut-mechaniki-stosowanej
E-mail: office_am@put.poznan.pl
Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (181)

Chapters (75)

Books (9)

Miscs (8)

Dissertations (12)

IP outcomes (12)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.