Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant ze Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Agata Mrozek

Artykuły
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

E-mail

agata.mrozek@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0002-6684-7066

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (2)