Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Andrzej Biadasz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

andrzej.biadasz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 82

ResearcherID

F-8902-2014

ORCID

0000-0003-2029-2728

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&pli=1&user=6bz6e8gAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS