Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Instytut Fizyki

W skład Instytutu Fizyki wchodzą trzy zakłady:
– Zakład Fizyki Molekularnej
– Zakład Fizyki Obliczeniowej i Nanomechaniki
– Zakład Fizyki Powierzchni i Nanotechnologii.

Dyrektorem instytutu jest dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP, a jego zastępcą dr inż. Andrzej Biadasz. Tematyka naukowo-badawcza prowadzona w instytucie skupia się na badaniach właściwości fizycznych materiałów w skali molekularnej i nanometrowej, które prowadzone są z wykorzystaniem szeregu metod mikroskopii i spektroskopii optycznej, tunelowej (STM), sił atomowych (AFM), a także metod obliczeniowych, w tym modelowania i symulacji molekularnych klasycznych i kwantowych.

IF dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, w tym: skaningowymi mikroskopami próbnikowymi, mikroskopami optycznymi, spektrofotometrami, spektrofluorymetrami, układami do wytwarzania i charakteryzacji warstw Langmuira i Langmuira-Blodgett, symulatorem oświetlenia słonecznego, stanowiskami do pomiarów elektrycznych i elektrochemicznych oraz wieloma innymi urządzeniami do wspomagania badań naukowych.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=68


Strona Instytutu: https://phys.put.poznan.pl/instytut-fizyki
E-mail: anna.piechowiak@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (127)

Chapters (12)

Dissertations (11)

IP outcomes (4)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.