Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Andrzej Florek

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

andrzej.florek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 77

ResearcherID

L-7971-2014

ORCID

0000-0001-5407-8880