Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Mariusza Walkowiaka na temat: „Badania nad zastosowaniem wybranych grup związków krzemu jako funkcjonalnych składników elektrolitów dla chemicznych źródeł prądu”

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r506926_2017

Date

04.04.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.