Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Adaptive Transmission of Audio Streams in IP Networks

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Adaptacyjna transmisja strumieni dźwiękowych w sieciach opartych na protokole IP

Język

polski

Liczba stron

99

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 879/1; DrOIN 879/2

Katalog on-line

to2007049140

Pierwsza recenzja

Andrzej Dąbrowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

31.05.2006

Język

polski

Druga recenzja

Maciej Stasiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.05.2006

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.06.2006