Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Ariadna Nowicka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

ariadna.nowicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 04

ResearcherID

G-2217-2014

ORCID

0000-0002-5482-2427

Google Scholar

JJz5OmgAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.6 Nauki fizyczne: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska