Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

Dyrektorem Instytutu Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej jest dr hab. Tomasz Runka, prof. PP. W skład instytutu wchodzą trzy zakłady:
– Zakład Inżynierii i Metrologii Kwantowej (Z1) – kierownik dr hab. Bogusław Furmann, prof. PP
– Zakład Mikro- i Nanostruktur (Z2) – kierownik dr hab. Eryk Wolarz, prof. PP
– Zakład Spektroskopii Optycznej (Z3) – kierownik dr hab. Dobrosława Kasprowicz, prof. PP.

W Zakładzie Z1 prowadzono badania ukierunkowane na:
– badania zmierzające do wykorzystania swobodnych atomów terbu i holmu w charakterze materiału kwantowego
– eksperymentalne i teoretyczne badania struktury nadsubtelnej atomu manganu pod kątem jego zastosowań w optycznym zegarze atomowym
– badania pomocnicze nad realizacją optycznego zegara nuklearnego na izotopie 229Th
– w oparciu o powierzchniowo domieszkowane transparentne podłoża, takie jak np. CaF2
– próby wyznaczania metodą pół-empiryczną prawdopodobieństw przejść i czasów życia poziomów elektronowych w atomie chromu w celu zaproponowania przejścia zegarowego w zakresie podczerwieni oraz schematów jego detekcji.

W Zakładzie Z2 prowadzono badania ukierunkowane na:
– badania oddziaływań magnetycznych nanocząstek magnetytu z fosfolipidami w modelowych błonach komórkowych wytwarzanych techniką Langmuira
– badania barwników fluorescencyjnych o wysokiej wydajności kwantowej w cienkich warstwach.

W Zakładzie Z3 prowadzono badania ukierunkowane na:
– badania spektroskopowe samosmarujących kompozytów, nowych absorbentów toksycznych metali ze ścieków, materiałów węglowych domieszkowanych heteroatomami oraz modyfikowanej powierzchni stopów tytanu, powłok węglowych cząstek paliwa jądrowego
– badania spektroskopowe materiałów biologicznych i biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie
– badania materiałów węglowych metodami spektroskopii optycznej i metodami mikroskopowymi
– badania spektroskopowe wielofunkcyjnych kryształów, materiałów mikrokrystalicznych oraz warstw krystalicznych osadzanych na podłożach krystalicznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich
– badania spektroskopowe rotorów molekularnych oraz SERS aktywnych materiałów podłożowych
– badania spektroskopowe mikroplastiku pozyskiwanego ze środowiska naturalnego oraz występującego w sieciach wodnych zasilających ośrodki miejskie.

Instytut wyposażony jest w nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiające:
– wszechstronną charakteryzację spektroskopową materiałów
– prowadzenie badań w zakresie spektroskopii atomowej
– wytwarzanie warstw metodą wylewania strefowego.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=65


Strona Instytutu: https://phys.put.poznan.pl/instytut-badan-materialowych-i-inzynierii-kwantowej
E-mail: beata.schoenfeld-starosta@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (126)

Chapters (21)

Dissertations (5)

IP outcomes (1)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.