Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Consistency guarantees for recovery of service-oriented distributed processing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

International Journal of Intelligent Information and Database Systems

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 7 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

148 - 162

DOI

10.1504/IJIIDS.2013.053548

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10