Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Artur Laskowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

artur.laskowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 97

ORCID

0000-0001-8146-3880

ResearcherID

T-2110-2018

Google Scholar

-mBO78oAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (2)