Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A Survey on Online Judge Systems and Their Applications

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

ACM Computing Surveys

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 51 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • online judge
  • crowdsourcing
  • evaluation as a service
  • challenge
  • contest
Strony (od-do)

p.1 - p.35

DOI

10.1145/3143560

Punktacja MNiSW / czasopismo

50 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

6,131