Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

bartosz.kazmierczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 70

ResearcherID

L-6223-2014

ORCID

0000-0001-8436-6963

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS