Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Beata Schoenfeld-Starosta

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

beata.schoenfeld-starosta@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 64