Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

System oraz sposób kodowania obszaru odsłoniętego w strumieniu danych sekwencji wielowidokowych

Twórcy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

412844

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

25.06.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

01/2017

Data upublicznienia

02.01.2017

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

5159620

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

18.03.2015

Kraj / region

Europejski Urząd Patentowy

Upubliczniono

Bulletin

Numer

2016/38

Data upublicznienia

21.09.2016

Ochrona wyniku

USA

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

14664862

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

22.03.2015

Kraj / region

USA

Data upublicznienia

22.09.2016

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

9672634

Data otrzymania prawa

06.07.2017

Kraj / region

USA

Data upublicznienia

06.06.2017