Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Daniel Wejchert

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

daniel.wejchert@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 39