Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Lądowej powstał 1 września 1970 roku. Prowadzi działalność dydaktyczną, naukową i usługową z zakresu:
– budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego
– geoinżynierii: geotechniki, geologii inżynierskiej i geodezji.

W jego skład wchodzą trzy zakłady:
1. Zakład Budownictwa Drogowego
2. Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, który składa się z:
– Pracowni Budowy Mostów
– Pracowni Dróg Kolejowych
3. Zakład Geotechniki, Geologii Inżynierskiej i Geodezji, składający się z:
– Pracowni Geotechniki i Geologii Inżynierskiej
– Pracowni Geodezji

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=51


Strona Instytutu: https://wilit.put.poznan.pl/node/3982
E-mail: office_ce@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (75)

Chapters (37)

Books (7)

Dissertations (6)

IP outcomes (2)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.