Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Danuta Stefańska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

danuta.stefanska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 32

ORCID

0000-0001-6752-5459

ResearcherID

H-7635-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 75%
6.6 Nauki fizyczne: 25%

Artykuły (24)

Rozdziały (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (19)

Recenzje prac dyplomowych (22)