Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Dawid Wiśniewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

dawid.wisniewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 97

PBN ID

4020812

ResearcherID

D-4202-2018

ORCID

0000-0003-1194-7921

Google Scholar

FjUimcgAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%