Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Dominique Besson

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

dominique.besson@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 71

ORCID

0000-0001-8180-4403

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%