Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. Dominique Besson

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%