Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych ma długą tradycję funkcjonowania w strukturach Politechniki Poznańskiej, jednak w obecnej formie został powołany w 2020 roku. W strukturze Instytutu Zarządzania i Systemów Informacyjnych wyodrębnione są dwa zakłady i laboratorium:
- Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji
- Zakład Systemów Zarządzania
- Laboratorium Systemów Informatycznych Zarządzania

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=105


Strona Instytutu: https://www.fem.put.poznan.pl/instytut-zarzadzania-i-systemow-informacyjnych/
E-mail: marta.weber@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations

Articles (113)

Chapters (122)

Books (17)

Reports (12)

Dissertations (10)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.