Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Jakub Sierchuła

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

jakub.sierchula@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 76

PBN ID

3991805

ORCID

0000-0002-0792-8915

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%