Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Elektroenergetyki

Z początkiem 2020 roku, w wyniku zmian organizacyjnych przeprowadzonych na Politechnice Poznańskiej, Instytut Elektroenergetyki został włączony do nowo utworzonego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Aktualnie w skład Instytutu wchodzą cztery jednostki organizacyjne:
- Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
- Zakład Sieci i Automatyki Elektroenergetycznej
- Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych
- Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=89


Strona Instytutu: https://isie.put.poznan.pl/instytut-elektroenergetyki
E-mail: office_epe@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (145)

Chapters (31)

Books (1)

Reports (198)

Dissertations (12)

IP outcomes (10)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.