Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jarosław Majchrzak

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

jaroslaw.majchrzak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 47

PBN ID

1494081

ResearcherID

H-8517-2014