Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Automatyki i Robotyki

Instytut Automatyki i Robotyki (IAR) został utworzony w maju 2017 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej a od roku 2020 jest częścią Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki.
W jego skład wchodzą:
- Zakład Sterowania i Robotyki
- Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=17


Strona Instytutu: https://creef.put.poznan.pl/instytut-automatyki-i-robotyki
E-mail: office_cse@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (161)

Chapters (82)

Books (3)

Reports (42)

Dissertations (8)

IP outcomes (2)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.