Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik emerytowany

Jerzy Rakowski

Artykuły (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Książki (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)