Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Mechanika budowli. Zadania. Część II. Dynamika

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2020

Liczba stron

153

ISBN

978-83-7775-591-4

URL

https://www.ed.put.poznan.pl/books/isbn_978-83-7775-591-4

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80