Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The impact of data difficulty factors on classification of imbalanced and concept drifting data streams

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Knowledge and Information Systems

Rocznik: 2021 | Tom: in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • class imbalance
  • concept drift
  • data difficulty factors
  • drift categorization
  • stream classification
Data udostępnienia online

01.04.2021

DOI

10.1007/s10115-021-01560-w

URL

https://link.springer.com/article/10.1007/s10115-021-01560-w

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe - umowa transformacyjna

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

2,936 [Lista 2019]