Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. arch. Joanna Kołata

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

E-mail

joanna.kolata@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 65

ORCID

0000-0003-2465-866X

ResearcherID

G-5147-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (5)

Książki (1)

Rozprawa doktorska