Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kształtowanie miejsc publicznych wobec przemian struktury wiekowej społeczności miejskiej na przykładzie Poznania

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Shaping of the public places in the time when citizens age structure are changed, on the Poznan city example

Language

polish

Keywords
PL
  • miejsca publiczne
  • mała architektura
  • osoby starsze
EN
  • public places
  • urban furniture
  • elderly people
Abstract

PL W Europie i w Polsce wzrasta liczba mieszkańców miast i nasilają się procesy starzenia się społeczeństw. Podjęty w dysertacji problem naukowy dotyczy dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb rosnącej grupy osób starszych (65+). Jakość wielu miejsc publicznych w Poznaniu nie spełnia oczekiwań tej grupy użytkowników. Autorka podjęła się określenia kryteriów determinujących ocenę jakości miejsc publicznych z punktu widzenia osób starszych, sprawdzenia na ile miejsca publiczne Poznania odpowiadają oczekiwaniom tej grupy społecznej oraz wskazania elementów aranżacji i wyposażenia decydujących o atrakcyjności tych miejsc. Badania przeprowadzono w celu zweryfikowania tezy, że istnieją kluczowe elementy wyposażenia miejsc publicznych, które determinują możliwość ich użytkowania przez osoby starsze. Wśród nich najważniejsze są miejsca odpoczynku wyposażone w ławki. Ich ilość, rozmieszczenie i forma są ważne dla kształtowania przestrzeni przyjaznych seniorom.

EN Europe and Poland are facing the processes of city population growth and society ageing. The problem addressed in this dissertation concerns the adjustment of public space to the needs of the soaring number of elderly people (65+). The quality of many public places in Poznan does not meet the expectations of this group of users. The author has undertaken the assessment of the criteria determining the quality evaluation of the public spaces from the point of view of senior citizens in order to examine to what extent the public places in Poznan meet this age group’s expectations and to pinpoint the elements of arrangement and equipment which make the places appealing. The research was performed to prove the thesis that there are some key elements of public places equipment which make the public space desirable for elderly people to use. One of the most crucial aspects is providing rest areas with benches, whose number, arrangement and form are vital for shaping senior-citizen-friendly space.

Number of pages

295

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1803/1; DrOIN 1803/2 aneks

On-line catalog

to20179034

Comments

rozprawa doktorska w dwóch tomach

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Wysocki

Place

Gdańsk-Gdynia, Polska

Date

02.03.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Agata Zachariasz

Place

Kraków, Polska

Date

30.01.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.04.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: kształtowanie przestrzeni publicznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.