Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Joanna Zembrzuska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

joanna.zembrzuska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 15

ResearcherID

F-8678-2014

ORCID

0000-0002-3993-4818

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (33)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (46)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS