Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Karolina Mazurkiewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

karolina.mazurkiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 27

PBN ID

2313664

ResearcherID

M-2006-2014

ORCID

0000-0001-5521-0230

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS