Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wyznaczenie czasu trwania deszczu obliczeniowego na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

219 - 220

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód