Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Karolina Ostrowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

karolina.ostrowska@put.poznan.pl

Telefon

61 652 28 66

PBN ID

3922095

ResearcherID

A-8250-2015

ORCID

0000-0003-1957-5763

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS